Ungdomsudvalg

I ungdomsudvalget sidder en repræsentants for hver årgang af piger og drenge. 

Udvalgt har 2 formænd Christian Salmansen 22511541 og Lene Salborg 61993022