Retningslinjer for vores stævner i HH90 i forhold til Covid-19

 

Da turneringen er kommet i gang igen efter en lang pause, glæder vi os til at se spillere, træner, tilskuer og frivillige i hallen igen.

 

Retningslinjer i forbindelse med kampe (spillere og træner.)

Ankomst til hallen max 45 min. før kampstart.

I hallen vil i blive mødt af en stævneansvarlig der vil fortælle hvor jeres hold har omklædningsrum, og spillerne går direkte i omklædningsrum.

Holdet må ikke gå ind i hallen før der er givet lov.

Holdet og træner bliver i hallen under hele kampen også i halvleg.

Efter endt kamp går holdet direkte til omklædning og når i er færdige forlader hele holdet hallen.

På IC Vest må tøj og tasker gerne blive i omklædningsrummet. På Arenaen skal det tages med ind i hallen.

Hvis man skal købe noget i cafeteriet SKAL DER BRUGES MUNDBIND.

HUSK: spritte når man kommer, når man går ind i hallen og når man forlader hallen.

 

Retningslinjer i forbindelse med kampe (tilskuer.)

Man skal følge den stævneansvarliges anvisninger.

Alle skal registreres ved indgangen

På IC Vest sidde hjemmeholdet i gruppe B og Udeholdet i gruppe C på de stole som ikke er dækket til og man skal sidde ned

I Arenaen sidder hjemmeholdet i gruppe F og udeholdet i gruppe B

Når man er kommet ind i hallen skal man blive der til kampen er færdig og så skal alle forlade hallen. Man må kun forlade hallen hvis man skal på toilettet. Hallen vil så blive sprittet af inden de næste hold må komme ind samt tilskuer.

Antal tilskuere tilladt til kampe.

IC Vest hal A 200 stk.

IC Vest hal B ved fuld bane 0 stk.

Gråkjær Arena 460 stk.

Husk: Mundbind hvis du skal handle i cafeteriet.

Husk: at spritte ved ankomst, når i går i hallen og når i forlader den, for vi kan ikke spritte for meget.

Og følg de retningslinjer som vi lægger vi vil gøres vores bedste for at alle får en god oplevelse.

 

Bestyrelsen

Holstebro Håndbold 90

 

Lyd fil om corona Som kan afspilles inden kampen. 

 

 

COVID 19 retningslinjer Holstebro kommunes sport og fritidsfaciliteter                                                                                                     opdateret 19/10 -20

Det som er specielt gældende for os/HH90 er skrevet til med kursiv og stort

Træning

 • Den arrangerende forening skal til enhver tid sikre at deres trænere/ledere er klædt på i forhold til de gældende retningslinjer fra deres specialforbund, samt sikre at disse overholdes.
  • Trænerne skal sørge for, at man bruger de rigtige indgang til hallerne. At de rigtige omklædningsrum benyttes, er man i tvivl om hvilke det er, så kontakt personalet.  
 • Anlæggets personales anvisninger skal altid følges.
 • Der vil være sprit i alle ankomst og krydspunkter.
  • Det skal vi gøre vores spiller opmærksomme på. Man må ikke gå i hallen før træningstiden starter og skal gå hurtigt ud når den slutter.  
 • Der skal være enten trænere eller frivillige til stede under aktiviteterne, der har til opgave at forebygge opbygning af tætte forsamlinger.
  • Det skal vi voksne hjælpe spillerne med.
 • Det gældende forsamlingsforbud skal altid respekteres (100 personer pt), dette er per lokale, dog må der maximalt være 1 person per 4m2 når der laves fysisk aktivitet, max antallet står på døren til lokalet.
 • Hvis der er flere grupper på samme idrætsfacilitet, skal disse adskilles med særskilte afgangsforhold til de enkelte lokaler.
 • Deltagerne opfordres til at bade hjemme efter træning, vi vil stadig have omklædningsrum åbne. I svømmehallen skal de gældende afvaskningsregler selvfølgelig stadig efterleves.
  • Så længe der er Covid-19 retningslinjerne, skal vores spillere gå i bad hjemme i det omfang som er muligt.
 • Hvis de aktive benytter omklædningsrummet, kan de blive bedt om at tage deres tøj og tasker med ned i hallen, hvis der er mange idrætsudøvere.
 • Trænere/ledere skal efter hver træning spritte kontaktpunkter og redskaber af.
  • De redskaber som træneren har låst inde i holdets skab og kun holdet har adgang til, skal ikke sprittes af. Bruger man musikanlæg og tidstavler skal disse rengøres. Rengøringsmidler er til stede på IC Vest og Arenaen. PÅ NBS skal vi selv sørge for det.

 

Stævner og arrangementer

 • Der må ikke afvikles en enkeltstående konkurrence, turnering eller stævne, hvor flere personer end det gældende forsamlingsforbud (pt. 50) er samlet på samme sted samtidigt. Se dog nedenstående retningslinjer for publikum til stævner.
 • Der kan maksimalt tillades op til 500 siddende publikum til den enkelte idrætsbegivenhed. Grænsen på de 500 er inkl. deltagerne i idrætsaktiviteten.
 • Arrangementer med mere end 100 deltagere, skal være med siddende publikum, tilskuerne skal sidde på hver 2 stol og forskudt på rækkerne, og med næsen i samme retning.
 • Til arrangementer med mere end 100 deltager, skal alle gæster registreres med navn mobil nr. og mailadresse, dette påhviler arrangøren/klubben, som gemmer disse oplysninger i 14 dage.
 • Den arrangerende forening skal udpege en stævneansvarlig der kan sikre at de gældende regler overholdes samt have særlig fokus på at forebygge opbygning af tætte forsamlinger.
 • Den stævneansvarlige hjælper hallens personale med løbende at spritte kontaktflader af.
 • Hvis de aktive benytter omklædningsrummet, skal de tage deres tøj og tasker med ned i hallen, såfremt det kniber med omklædningskapacitet.
  • På IC Vest må tøj og tasker gerne blive i omklædningsrum. På Arenaen skal det tages med ind i hallen.
 • Skabelon til stævneplanlægning kan rekvireres hos Mogens på msp@holstebro.dk, men som udgangspunkt skal der planlægges så der er 2 drengekampe efterfulgt af 2 pige kampe og så fremdeles.

 

 • Der skal til hver kamp være en stævneansvarlig. Det er træner og holdansvarlig som har ansvaret for at en person bliver udpeget. Evt. Samme person hele dagen
 • Den stævneansvarlige skal
  • Være tilgængelig før, under og efter kampen. Ansvaret for at retningslinjerne følges.
  • Kontakte modstander holdet når de ankommer. Anvise omklædningsrum og hvor udeholdet tilskuere skal sidde.
  • Guide hvor hjemmeholdet skal sidde.
  • Man skal sidde med 1 meters afstand og 2 meter fra banen, der er markeringer på de stole der ikke må benyttes.
  • Spiller man kamp på fuldbane i Hal 2 på IC Vest, kan der ikke være tilskuere. Spiller man på ¾ bane, kan der være tilskuere på den del af banen som der ikke spilles på.
  • Har ansvaret for at tidstavler sprittes af løbende.
  • Har ansvar for at de stole som tilskuerne har benyttet sprittes af efter sidste kamp.
  • Der må ikke bruges spray sprit i nærheden af gulvet, i skal bruge servietter som er placeret ved dommerbordet.

Udekampe

 • Vi tager ikke flere tilskuere med end nødvendigt
 • Vi har selv bolde med

Møder og kurser.

 • Mødearrangøren og centeret sikre at der et den fornødne afstand mellem deltagerne.
 • Der vil være opstillet spritdispensere ved alle indgange til lokalerne, samt ved eventuelle buffetborde.
 • Hvis mødearrangøren ønsker maden anrettet på buffet, skal det sikres at der er den fornødne afstand mellem gæsterne når de afhenter maden, der skal sprittes hænder inden man tager fra buffeten, alternativt skal der øses op af ansat personale/frivillige, dette aftales med centeret inden mødet afvikling.
 • Bestik til buffet stilles frem i kurve, det vil være pakket i en serviet.

Generelt:

 • Hvis en fra spiller eller træner i HH90, bliver testet positiv skal de kontakte træneren for holdet. Træneren kontakter herefter Christian på 22511541, så aftales det i fællesskab hvilke foranstaltninger som skal laves.